Sales Delivery Robot :
E-mail : mariam@automation.co.th
Tel : 066-115-8876

       หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร (Delivery Robot) นอกจากจะเป็นที่ยอมรับในร้านอาหารโดยทั่วไปแล้วนั้น หุ่นยนต์ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะต้องเสิร์ฟอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ความสามารถของตัวหุ่นยนต์ อีก 1 รูปแบบ คือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับสำนักงาน(Office) เพื่อให้หุ่นยนต์ ทำหน้าที่ในการจัดส่งเอกสารในสำนักงานไปยังแผนกต่างๆ (Ex. ได้รับคำสั่งให้ส่งเอกสารจากจุด A ไปยังจุด B ,C ,D ใน 1 คำสั่งสามารถจัดส่งไปยังจุดต่างๆได้หลายจุด) การใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารเพื่อส่งเอกสารในสำนักงานสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ลดความซับซ้อน และสร้างประสบการณ์ทำงานที่ดีขึ้นสำหรับทีมงานในองค์กร

ประโยชน์ของการใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารที่มาประยุกต์ใช้ในการส่งเอกสารในสำนักงาน

1.ประหยัดเวลา :
การใช้หุ่นยนต์เดินส่งเอกสารสามารถลดเวลาที่พนักงานต้องใช้ในการส่งเอกสาร ทำให้สามารถปรับใช้เวลาที่มีได้มากขึ้น พนักงานได้มีเวลาโฟกัสในส่วนของเนื้องาน ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินส่งเอกสาร

2.ความทันสมัยและนวัตกรรม :
การใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการส่งเอกสารสามารถสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทันสมัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดความประทับใจในผู้รับเอกสาร

3.ประหยัดพื้นที่ในสำนักงาน :
หุ่นยนต์ส่งเอกสารมีขนาดเล็กและสามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย, ทำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่มากในการจัดส่งเอกสาร

4.การทำงานตลอดเวลา :
หุ่นยนต์สามารถทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถส่งเอกสารได้ทันทีตามคำสั่ง โดยไม่ต้องรอคอย

5.ลดการแพร่ระบาดของเชื้อ :
ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ การใช้หุ่นยนต์ในการส่งเอกสารสามารถลดการสัมผัสระหว่างมนุษย์และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

6.การสร้างประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจ :
การใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสามารถสร้างประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของการทำงาน

       หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารที่ใช้ในสำนักงานมีไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและสร้างประสบการณ์ที่สะดวกสบายสำหรับพนักงานในสถานที่ทำงาน การใช้หุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมสำนักงานยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตทำงานในยุคที่เทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญ

       หากมีคำถามต้องการขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ทางบริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด ยินดีให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 066-1158876 (คุณ มาเรียม) หรือ ลงทะเบียนหน้า Web site เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ