Sales Delivery Robot :
E-mail : mariam@automation.co.th
Tel : 066-115-8876

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารหรือหุ่นยนต์บริการ (Delivery robot)

       เป็นหุ่นยนต์นวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการลดขั้นตอนการทำงานในร้านอาหาร ดูแลงานจัดส่งซ้ำๆเสิร์ฟอาหารได้หลายโต๊ะในครั้งเดียวเป็นหลัก เน้นความคล่องตัวด้วย AI ที่ช่วยเหลือและแบ่งเบางานเสิร์ฟอาหารงานหน้าบ้านของพนักงาน ในความเป็นจริงหุ่นยนต์ไม่ได้สร้างมาเพื่อทดแทนผู้คน เพียงแต่ร่วมมือกับผู้คน เพื่อให้พนักงานไม่ต้องทำงานซ้ำซาก ให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่งานบริการลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและลดต้นทุนของเจ้าของร้านอาหารได้อีกด้วย

คุณลักษณะและการทำงานของหุ่นยนต์นั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ

1. LABEL position mapping system :
    ระบบการวางตำแหน่ง ใช้ในการสร้างแผนที่ของตำแหน่งต่างๆ โดยจะใช้ QR Reader ติดตามเพดานเป็นจุดเล็กๆ เพื่อสร้างเส้นทางเดินให้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารได้เดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำ ตัวหุ่นยนต์จะมีกล้องในการอ่าน QR code ด้านบนเพดาน แต่มีข้อจำกัดในเรื่องขององค์ประกอบของสถานที่ เช่น หากเพดานมีความสูงมีระยะห่างจากพื้นมาก หุ่นยนต์ไม่สามารถอ่าน QR code ได้ หรือ การติด QR code อาจจะสร้างความไม่สวยงามให้กับร้านอาหารได้

2. SLAM position mapping system :
    ระบบ LiDAR ต่างๆ RGBD หรือ Senser เพื่อใช้วัดระยะทาง หรือความสูงของพื้นผิว การทำงานคือการส่งแสงเลเซอร์ไปกระทบกับวัตถุต่างๆพื้นผิวต่างๆ เป็นตัวรับสัญญาณ เพื่อวัดระยะทางของหุ่นยนต์ การกำหนดตำแหน่งแบบเรียลไทม์และการสร้างแผนที่ได้เองจากตัวหุ่นยนต์ตัวหุ่นยนต์สามารถขจัดความจำเป็นในการติด QR code ใดๆล่วงหน้า ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับร้านอาหาร และตัวหุ่นยนต์มีการปรับตัวสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้อัตโนมัติ เหมาะกับร้านอาหารทุกรูปแบบ

การติดตั้งระบบหุ่นยนต์กำหนดขนาดและขอบเขตของพื้นที่

1.กำหนดขนาดและขอบเขตของพื้นที่ :
   วาดขอบเขตของพื้นที่ที่หุ่นยนต์จะทำงาน โดยรวมถึงพื้นที่ที่จะเสิร์ฟอาหารและพื้นที่ที่หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ โดยนำหุ่นยนต์เดินในขอบเขตเส้นทางที่กำหนด เพื่อให้หุ่นยนต์สร้าง Mapping

2.แสดงตำแหน่งต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ :
   วาดตำแหน่งที่หุ่นยนต์จะทำงาน เช่น ตำแหน่งเริ่มต้น, ตำแหน่งสำหรับนำเสนออาหาร, ตำแหน่งที่หุ่นยนต์จะหยุดเพื่อรับคำสั่ง, และอื่นๆ

3.แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ :
   วาดเส้นทางที่หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ในการเสิร์ฟอาหาร รวมถึงเส้นทางที่จะเดินไปยังโต๊ะลูกค้าและเส้นทางที่จะเดินกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

4.แสดงโซนหรือพื้นที่สำหรับบริการลูกค้า :
   แสดงตำแหน่งโต๊ะหรือพื้นที่ที่หุ่นยนต์จะเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า โดยระบุหมายเลขโต๊ะหรือตำแหน่ง

5.ระบุตำแหน่งและทิศทางสิ่งกีดขวาง :
   ระบุตำแหน่งของแต่ละอุปกรณ์สิ่งกีดขวางหุ่นยนต์ เช่น ลาน, สิ่งกีดขวาง, หรือสิ่งอื่น ๆ ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

6.บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม :
   บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อความเข้าใจของผู้ใช้งาน รวมถึงคำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของหุ่นยนต์ในแต่ละตำแหน่งและสถานการณ์

7.ตรวจสอบและปรับปรุง :
   ตรวจสอบแผนที่และปรับปรุงตามความต้องการ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปรับแก้โครงสร้างที่ไม่เหมาะสม

8.แนะนำการใช้งานหุ่นยนต์ :
   สอนเทรนการใช้งานให้แก่ทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและทำงานร่วมกันในการติดตั้งและใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร

**การวาดแผนที่นี้เป็นการให้ภาพรวมและความเข้าใจในการติดตั้งหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร โปรแกรมและฟีเจอร์ที่ต้องการอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความต้องการของร้านอาหารหรือสถานที่ในการให้บริการอาหาร**